Архітектурний та інженерний консалтинг

Архітектурні та інженерні концепції

 • вирішення генерального плану забудови
 • розробка архітектурного образу обʼєкту
 • визначення коструктивної схеми споруди
 • розробка концепції інженерного забезпечення обʼєкту
 • адаптація технологічних рішень

Технічний due diligence

 • технічна оцінка інвестиційного проєкту
 • визначення ризиків проєкту
 • технічний аудит документації проєкту
 • технічний аудит об’єкта будівництва
 • юридична оцінка

План реалізації проєкту

 • визначення цілей та задач
 • розробка структури проєкту
 • вибір оптимальної схеми реалізації проєкту
 • формулювання правил взаємодії та комунікації між всіма учасниками проєкту

Розробка попереднього бюджету

 • оцінка основних проєктних рішень
 • оптимізації вартості реалізації проєкту
 • оцінка експлуатаційних витрат
 • формування бюджету реалізації проєкту