Будівельний менеджмент

Виконання функцій служби замовника

 • визначення структури ведення будівництва
 • розрахунок попередньої вартості будівництва
 • формування попереднього графіку будівництва
 • супровід під час дозвільних процедур
 • управління договорами
 • підготовка документів до здачі в експлуатацію
 • організація здачі об’єкта в експлуатацію
 • приймання завершеного об’єкта та передача команді інвестора

Організація та проведення тендерів, закупівель

 • визначення структури проведення тендеру
 • розробка правил та умов для учасників тендеру
 • формування переліку учасників тендеру та перевірка
 • видача завдань та збір пропозицій
 • порівняння пропозицій та затвердження результатів інвестором

Виконання функцій генерального підрядника

 • підготовка необхідних документів для отримання дозвільних документів
 • підготовка та організація будівельного майданчика
 • забезпечення на об’єкті дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки
 • розробка детального графіка будівництва з усіма виконавцями робіт
 • організація виробничих нарад з виконавцями робіт
 • забезпечення ведення виконавчої документації
 • участь в здачі об’єкта в експлуатацію
 • здача готового об’єкта інвестору

Планування і контроль термінів

 • аналіз попереднього та детального графіка будівництва з метою коректного планування та оптимізації
 • моделювання графіка в середовищі ВІМ 4D
 • контроль дотримання затвердженого графіка в ході виконання робіт
 • постійне оновлення графіка в реальному часі та відслідковування прогресу
 • вирішення з виконавцями робіт змін в графіку задля дотримання кінцевого терміну

Планування і контроль витрат

 • аналіз попереднього та детального бюджету будівництва з метою коректного розрахунку та оптимізації
 • розробка cash flow на весь період будівницвта та відслідковування в реальному часі
 • розгляд альтернативних позицій задля оптимізації витрат
 • контроль заявок на оплати та актів виконаних робіт, звірка з затвердженим бюджетом та договорами
 • перевірка непередбачуваних витрат та верифікація
 • ведення актуального бюджету будівництва в цілому

Технічний нагляд за будівництвом

 • підготовка документів для отримання дозвільних документів
 • вивчення проєктної документації
 • постійний контроль якості та технології виконання робіт
 • контроль об’ємів робіт
 • перевірка виконавчої документації
 • контроль ведення журналу авторського нагляду
 • розгляд альтернативних замінників участь в здачі об’єкта в експлуатацію