Проєктний менеджмент

План реалізації проєкту

 • визначення цілей та задач
 • розробка структури проєкту
 • вибір оптимальної схеми реалізації проєкту
 • формулювання правил взаємодії та комунікації між всіма учасниками проєкту

Забезпечення вихідних даних

 • формування переліку необхідних вихідних даних
 • супровід під час отримання вихідних даних та технічних умов
 • забезпечення виконання інженерних вишукувань та обстежень
 • формування та узгодження завдання на проєктування

Управління етапами

 • координація учасників проєкту
 • моніторинг ходу виконання проєктної документації
 • управління об’ємами робіт
 • управління даними
 • управління контрактами

Контроль результатів робіт

 • контроль якості
 • контроль послідовності та термінів
 • перевірка повноти виконаної роботи
 • контроль відповідності проєктних рішень вихідним даним
 • контроль нормативності прийнятих проєктних рішень

Інженерне консультування

 • аналіз та оцінка ризиків
 • узгодження основних принципових проєктних рішень
 • консультування замовника щодо питань проєкту
 • супровід під час погоджувальних дозвільних процедур